Curs Arhivar-initiere

910 RON

Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt: redactarea nomenclatorului arhivistic,
gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţilor din documente, gestionarea
activităţii de conservare a arhivei în depozit.


Competențe dobândite

comunicare în limba oficială.
comunicare în limbi străine.
competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie.
competenţe informatice.
competenţa de a învăţa.
competenţe sociale şi civice.
competenţe antreprenoriale.
competenţa de exprimare culturală.
aplicarea normelor de sănă***** şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor.
aplicarea normelor de protecţie a mediului.
redactarea nomenclatorului arhivistic.
gestionarea fondului documentar.
prelucrarea documentelor.
utilizarea informaţiilor din documente.
conservarea arhivei în depozit.

Documente necesare la înscriere

cerere de înscriere.
copie buletin / carte de identitate.
copie certificat de naştere.
copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
copie act de studiu.

Accrc Alba,
0764886307
Locatie: Alba - Alba Iulia
Adaugat acum 9 zile si expira la 15 mai, Numar Anunt: 621527          3 vizite