Curs Asfaltator

810 RON

Asfaltatorul se ocupă în principal cu desfăşurarea unor activităţi specifice de
pregătire a stratului suport, de preparare şi aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice,
compactare a stratului de mixturi asfaltice, precum şi aplicarea tratamentelor de protecţie specială.


Competenţe dobândite

planificarea activităţii proprii.
comunicarea la locul de muncă.
lucrul în echipă.
efectuarea de calcule matematice simple.
aplicarea normelor de sănă***** şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de PSI.
aplicarea procedurilor de calitate.
compactarea stratului de mixturi asfaltice.
prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate.
aplicarea tratamentelor de protecţie specială.
aşternerea mixturilor asfaltice.
pregătirea stratului suport.

Documente necesare la înscriere

cerere de înscriere.
copie buletin / carte de identitate.
copie certificat de naştere.
copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
copie act de studiu.

Accrc Alba,
0764886307
Locatie: Alba - Alba Iulia
Adaugat acum 9 zile si expira la 15 mai, Numar Anunt: 621531          5 vizite