Curs Asistent gestiune

1500 RON

Asistentul de gestiune este persoana care ţine evidenţa contabilă a operaţiilor financiare
ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilităţii, verifică calitatea şi
tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor, exactitatea documentelor şi operaţiilor contabile
referitoare la încasări şi vărsăminte şi a altor operaţii financiare, întocmeşte state financiare şi evidenţe
contabile pentru o perioada determinată.
Competenţe dobândite

comunicarea interpersonală.
lucrul în echipă.
dezvoltare profesională.
planificarea activităţii.
gestionarea şi arhivarea documentelor.
utilizare PC.
întocmirea/completarea documentelor primare.
contarea operaţiunilor patrimoniale.
efectuarea de calcule specifice.
completarea registrelor contabile.
întocmirea balanţei de verificare.
întocmirea bilanţului contabil.
transmiterea documentelor specifice.

Documente necesare la înscriere

cerere de înscriere.
copie buletin / carte de identitate.
copie certificat de naştere.
copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
copie act de studiu.

Accrc Alba,
0764886307
Locatie: Alba - Alba Iulia
Adaugat acum 9 zile si expira la 15 mai, Numar Anunt: 621579          7 vizite