Curs Electromecanic

810 RON

Practicanţii ocupaţii de electromecanic montează, reglează şi repară aparate şi echipamente electrice şi
energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comandăşi distribuţie, instrumente sau componente
electrice la maşini, autovehicule, precum şi partea electrică la obiectele de uz casnic etc.).
Competențe dobândite

aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul electromecanic.
aplicarea cerințelor sistemului de management al calității.
citirea și înțelegerea desenelor tehnice.
citirea și înțelegerea schemelor electrice.
utilizarea mijloacelor moderne de comunicare.
utilizarea terminologiei tehnice de specialitate.
utilizarea materialelor electrotehnice.
utilizarea aparatelor electrice de măsură.
asamblarea părților componente ale sistemelor electromecanice.
verificarea materialelor.
realizarea bobinelor.
depanarea și recondiționarea bobinelor.
montarea/ demontarea bobinelor sistemelor electromecanice.
montarea/ demontarea și repararea motoarelor electrice.
punerea în funcțiune a sistemelor electromecanice.
testarea performanței și securității sistemelor electromecanice.
întreținerea sistemelor electromecanice.

Documente necesare la înscriere

cerere de înscriere.
copie buletin / carte de identitate.
copie certificat de naştere.
copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
copie act de studiu.

Accrc Alba,
0764886307
Locatie: Alba - Alba Iulia
Adaugat acum 9 zile si expira la 15 mai, Numar Anunt: 621529          6 vizite