Curs Ţesător manual

1010 RON

Ţesătorul manual este specialistul care execută covoare şi alte articole similare utilizând războiul de ţesut.

El lucrează în gospodării particulare sau poate fi integrat în mici colective organizate în unităţi ale
cooperaţiei meşteşugăreşti sau în cadrul altor structuri interesate de păstrarea şi promovarea ocupaţiilor tradiţionale.

Ţesătorul manual dovedeşte creativitate şi simţ estetic în executarea covoarelor îmbinând elemente decorative
reprezentative pentru zona de baştină cu tendinţe moderne insuflate de diverşii beneficiari ai lucrărilor sale.

El îşi selectează firele de bumbac şi de lână de care are nevoie pentru iţe, urzeală şi bătătură şi le pregăteşte
în vederea utilizării prin metode diverse: vopsirea lânii naturale, adunarea şi răsucirea firelor subţiri de bumbac,
înfăşurarea sau desfăşurarea sculurilor, formarea păpuşilor etc.

Pentru aceste operaţii foloseşte unelte specifice cum sunt: fusul, druga, vârtelniţa etc.
Competențe dobândite

comunicarea interactivă.
lucrul în echipă.
organizarea activităţii la locul de muncă.
aplicarea normelor de sănă***** şi securitate în muncă, şi de P.S.I.
asigurarea necesarului de materiale.
pregătirea firelor pentru procesul de ţesere.
confecţionarea urzelii şi a iţelor.
pregătirea războiului de ţesut pentru lucru.
țeserea manuală a covoarelor.

Accrc Alba,
0764886307
Locatie: Alba - Alba Iulia
Adaugat acum 10 zile si expira la 15 mai, Numar Anunt: 621528          5 vizite