Curs Instructor / preparator formare

710 RON

Cursul de instructor/ preparator formare este destinat persoanelor interesate de educaţia adulţilor,
absolvenţilor de studii medii care doresc să deruleze activităţi cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu
experienţă informală în formare, care necesită o certificare, organizaţiilor care doresc să se iniţieze/ dezvolte
competenţe necesare în desfăşurarea activităţilor de formare.
Competențe dobândite

aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.
aplicarea normelor de protecţie a mediului.
aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare.
asigurarea managementului procesului de instruire.
evaluarea activităţilor de formare.
asigurarea functionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/ laboratoarele de lucru.
dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate.
asigurarea managementului carierei şi al dezvoltării personale.

Condiţii de înscriere

Acest curs se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau absolvenţilor cu examen de diplomă a
unei şcoli postliceale în domeniu, după efectuarea unui stagiu de cel puţin 5 ani în producţie.
Documente necesare la înscriere

cerere de înscriere.
copie buletin / carte de identitate.
copie certificat de naştere.
copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
copie act de studiu (minimum absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau absolvent cu examen de diplomă a
unei şcoli postliceale în domeniu).

Accrc Alba,
0764886307
Locatie: Alba - Alba Iulia
Adaugat acum 9 zile si expira la 15 mai, Numar Anunt: 621523          4 vizite