Curs Stivuitorist (Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare)-ISCIR

1350 RON

Stivuitoristul (maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare), precum şi maşinistul la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală sunt persoane instruite să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare-stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent
de tipul şi destinaţia acestora.

Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt:

– tipul de vehicul.

– tipul şi categoria mărfurilor transportate.

– calitatea şi eficienţa.

– transportului.

– gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată.

– gradul de optimizare a transportului.

– profesionalismul în activitate.

– aplicarea normelor de protecţia muncii.

– normele PSI şi a cele privind protecţia mediului înconjurător.

Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare-stivuitoare este necesară cunoaşterea
şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform
prevederilor prezentului standard ocupaţional.
Competenţe dobândite

perfecţionarea pregătirii profesionale.
respectarea normelor PM, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR.
completarea documentelor.
pregatirea şi verificarea vehiculului pentru lucru.
efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor.
identificarea defectelor apărute.
predarea utilajului şi a documentelor.
manevrarea stivuitoarelor auto-propulsate.

Documente necesare la înscriere

cerere de înscriere.
copie buletin / carte de identitate.
copie certificat de naştere.
copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
copie act de studiu.
2 fotografi color (tip paşaport sau buletin).
fişă de aptitudini eliberată de Medicina Muncii cu menţiunea “apt pentru prestarea activităţii de stivuitorist”.

Accrc Alba,
0764886307
Locatie: Alba - Alba Iulia
Adaugat acum 9 zile si expira la 15 mai, Numar Anunt: 621573          10 vizite